april 18

0 comments

Mobning starter med os selv

På mine børns skole blev der fornyligt arrangeret et udmærket foredrag om digital mobning via Red Barnet. Eller selvfølgelig rettere, hvordan vi forhindrer digital mobning.

Som forventet gik der ikke lang tid, før de første forskrækkede forældre pippede med om, at skolen er medskyldig, fordi de overhovedet udleverer iPads til børnene i en tidlig alder.

Jeg bliver godt og grundigt træt, når jeg hører sådan noget, for det er at skubbe ansvaret over på nogle andre end os selv. Det er snarere sådan, at mobning starter med os selv.

Sådan var det også, før vi sprang ind i den digitale tidsalder.

Se, på mit arbejde taler vi i øjeblikket om, hvor vigtigt det er, at vi skelner mellem vilkår og problemer.

Vilkår er noget, du ikke umiddelbart kan ændre på, men som vi er tilbøjelige til at bruge alt for lang tid på at bøvle med. Vilkår skal accepteres for det de er og parkeres. I stedet skal vi bruge krudtet på problemer, for dem kan vi arbejde med, og dem kan vi ændre på.

Den digitale virkelighed er et vilkår. Jeg er personligt vild med de muligheder, det giver, men virkeligheden er under alle omstændigheder, at vi forældre bare må acceptere, at verden fra nu af kun bliver mere og mere digital, uanset om vi kan lide det eller ej.

Til gengæld blev det også hurtigt klart fra den viden, der findes på området, at det uanset digitale hjælpemidler eller ej, stadig handler om adfærd. Dermed kan vi ikke læsse ansvaret over på skolen og på iPads og computere, for det sidste er i bund og grund bare redskaber.

Ja, mobning går hurtigere via det digitale rum. Men det er stadig den bagvedliggende adfærd, der skal justeres på.

Jeg skulle hilse og sige, at den adfærd ligner utrolig meget den samme form for mobning, som jeg var udsat for som barn. Det er desværre bare muligt at få flere tilskuere til mobningen nu.

Det er noget nær umuligt at mobbe uden tilskuere. Og som du kan høre i videoen nedenfor, så handler det i høj grad om, at trygge børn, der har tillid til hinanden, er mindre tilbøjelige til at mobbe hinanden. Og de vil være mindre tilbøjelige til at acceptere, at mobning finder sted lige foran næsen på dem.

Og videoen kommer også ind på, at det klassiske billede af den “onde” mobber og det “svage” offer nok er en forsimpling. Hvilket også hænger meget godt sammen med, at bøtten vendes i nogle klasser, så “mobberen” pludselig bliver “mobbeoffer” i stedet. Fordi mobning finder sted med tilskuere og i grupper uden tillid og tryghed.

Mobning starter med os selv

Der var i foredraget sat spot på vores egen adfærd på nettet, og her var der stof til eftertanke for mange:

Hvor mange billeder i “sjove” situationer poster du af dine børn på nettet?

Hvad vil de sige til de billeder om 5 år?

Hvordan er din egen adfærd på nettet – bruger du selv en ordentlig tone?

Og hvor meget bakker du selv op om det sociale i klassen og den gode stemning?

Arbejder du bevidst med, at dine børn lærer at udvise empati og tage hensyn til andre?

For det er lige præcis der, skolen og forældrene skal sætte ind i stedet for at bruge tid på at jamre over digitale hjælpemidler.

Om mobning ved Helle Rabøl Hansen from Mary Fonden on Vimeo.


Tags


You may also like

Brækposer: 9 Overraskende fede ting, du kan bruge dem til

Hvorfor er det så uhyggeligt at dele sin vægt?

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page